Autor: Renpol

Wskazania do rehabilitacji w kostiumie SpiderSuit:

 • Mózgowe Porażenie Dziecięce – podstawą rehabilitacji jest tutaj min. wyrównanie napięcia mięśniowego, nauka prawidłowej postawy, wzmacnianie siły oraz wytrzymałości mięśniowej, a także pionizacja chorego.
 • Opóźnienia ruchowo – rozwojowe.
 • Uszkodzenia mózgu (zapalenia bakteryjne, wirusowe, urazy mózgowe).
 • Udary mózgu – podczas terapii największy nacisk stawia się na poprawę funkcji porażonej strony: nauka prawidłowego obciążania porażonej kończyny, reedukacja chodu, wzmacnianie siły mięśniowej, poprawa funkcji ręki.
 • Ataksja – schorzenie głównie pochodzenia móżdżkowego, którego objawem są zaburzenia równowagi oraz mała amplituda ruchów zarówno zamierzonych, jak i nie zamierzonych. Kostium SpiderSuit doskonale wpływa na poprawę równowagi i koordynacji ruchowej wśród stosujących go pacjentów.
 • Atetoza.
 • Spastyczność, wzmożone napięcie mięśniowe.
 • Obniżone napięcie mięśniowe.
 • Dystonia.
  10.Zespół Downa.
 • Przepuklina rdzeniowo-oponowa – zajęcia rehabilitacyjne zbliżone do tych stosowanych w MPDz, dzięki czemu w trakcie rehabilitacji z powodzeniem wykorzystać można kostium SpiderSuit.
 • Autyzm.
 • Stany po uszkodzeniu oraz pooperacyjne narządu ruchu (stłuczenia, złamania, ograniczenie ruchomości, uszkodzenia obwodowego układu nerwowego, zaniki mięśniowe, rekonstrukcja wiązadeł stawu kolanowego, itp.) – zastosowanie konkretnego elementu kostiumu przyspieszy pożądaną poprawę funkcji, wpływając na wzrost siły oraz masy mięśniowej.

Przeciwwskazania do użytkowania SpiderSuit:

Bezwzględne:

 1. Sublokacje stawów biodrowych powyżej 35%. W tych przypadkach można stosować tylko stabilizację tułowia.
 2. Skolizy powyżej 25-30 (stopni) kąta Coba, ale tylko w przypadkach skolioz idiopatycznych i strukturalnych. Kostium można stosować w skoliozach funkcjonalnych o kącie nie przekraczającym 25 stopni, ponieważ samo zastosowanie kombinezonu powoduje znaczne obciążenia osiowe nasilające skrzywienie boczne kręgosłupa.
 3. Utrwalone przykurcze stawów biodrowych i kończyn dolnych. Użycie kombinezonu może pogłębić patologię.
 4. Choroby metaboliczne, np. zespół mitochondrialny.
 5. Choroby postępujące np. dystrofia mięśniowa – zastosowanie kostiumu SpiderSuit powoduje wzrost wydatku energetycznego u ćwiczącej w nim osoby. Dystrofia mięśniowa jest chorobą z reguły postępującą, która w konsekwencji doprowadza do zaniku mięsni oddechowych i śmierci. Zastosowanie kostiumu w tym przypadku mogłoby przyspieszyć progres schorzenia.
 6. Choroby kręgosłupa związane z dyslokacją dysku międzykręgowego – upięcie kostiumu powoduje nałożenie na ćwiczącego w nim pacjenta obciążenia rzędu 15-40 kg, co może pogorszyć stan chorego.
 7. Zaburzenia wzrostu kostnienia – obciążenia osiowe odczuwane przy zastosowaniu kostiumu SpiderSuit mogą powodować zniekształcenia kości, a nawet ich pęknięcia czy złamania.
 8. Zespół Noolan.

Względne:

 1. Choroby serca.
 2. Niekontrolowane, lekooporne formy epilepsji.
 3. Wodogłowie – ubranie i upięcie kostiumu powoduje wzrost ciśnienia o 20%.
 4. Cukrzyca.
 5. Choroby nerek.
 6. Wysokie ciśnienie krwi – ubranie i upięcie kostiumu powoduje wzrost ciśnienia o 20%.

Efekty terapii z zastosowaniem kostiumu SpiderSuit:

 1. Zewnętrzna stabilizacja tułowia.
 2. Normalizacja tonu mięśniowego.
 3. Nauka i poprawa techniki chodu.
 4. Korekcja pozycji ciała.
 5. Pozytywny wpływ na układ westykularny.
 6. Wspomaganie słabych mięśni.
 7. Stymulacja sensomotoryczna.
 8. Redukcja odruchów patologicznych.
 9. Dynamiczna korekcja nerwowo-mięśniowa.
 10. Zwiększenie siły i wytrzymałości mięśniowej.
 11. Poprawa balansu i koordynacji ruchowej.
 12. Zwiększenie uwapnienia kości.
 13. Rozwój umiejętności ruchowej umożliwiających funkcjonalną niezależność.
 14. Zmniejszenie ryzyka podwichnięć w stawach biodrowych.
 15. Polepszenie propriocepcji.
 16. Stymulacja mózgu oraz usprawnienia pracy Centralnego Układu Nerwowego.
 17. Poprawa płynności mówienia i wymowy.
 18. Obciążenia ciała siłami podobnymi do sił grawitacji.
 19. Zmniejszenie niekontrolowanych ruchów w atetozach i ataksjach.
 20. Wpływ na rozwój zarówno ruchów globalnych, jak i precyzyjnych.


Translate »