Wskazania do rehabilitacji w kostiumie SpiderSuit:

Wskazania do rehabilitacji w kostiumie SpiderSuit:

 • Mózgowe Porażenie Dziecięce – podstawą rehabilitacji jest tutaj min. wyrównanie napięcia mięśniowego, nauka prawidłowej postawy, wzmacnianie siły oraz wytrzymałości mięśniowej, a także pionizacja chorego.
 • Opóźnienia ruchowo – rozwojowe.
 • Uszkodzenia mózgu (zapalenia bakteryjne, wirusowe, urazy mózgowe).
 • Udary mózgu – podczas terapii największy nacisk stawia się na poprawę funkcji porażonej strony: nauka prawidłowego obciążania porażonej kończyny, reedukacja chodu, wzmacnianie siły mięśniowej, poprawa funkcji ręki.
 • Ataksja – schorzenie głównie pochodzenia móżdżkowego, którego objawem są zaburzenia równowagi oraz mała amplituda ruchów zarówno zamierzonych, jak i nie zamierzonych. Kostium SpiderSuit doskonale wpływa na poprawę równowagi i koordynacji ruchowej wśród stosujących go pacjentów.
 • Atetoza.
 • Spastyczność, wzmożone napięcie mięśniowe.
 • Obniżone napięcie mięśniowe.
 • Dystonia.
  10.Zespół Downa.
 • Przepuklina rdzeniowo-oponowa – zajęcia rehabilitacyjne zbliżone do tych stosowanych w MPDz, dzięki czemu w trakcie rehabilitacji z powodzeniem wykorzystać można kostium SpiderSuit.
 • Autyzm.
 • Stany po uszkodzeniu oraz pooperacyjne narządu ruchu (stłuczenia, złamania, ograniczenie ruchomości, uszkodzenia obwodowego układu nerwowego, zaniki mięśniowe, rekonstrukcja wiązadeł stawu kolanowego, itp.) – zastosowanie konkretnego elementu kostiumu przyspieszy pożądaną poprawę funkcji, wpływając na wzrost siły oraz masy mięśniowej.

© 2022 - Renpol