Efekty terapii z zastosowaniem kostiumu SpiderSuit:

Efekty terapii z zastosowaniem kostiumu SpiderSuit:

 1. Zewnętrzna stabilizacja tułowia.
 2. Normalizacja tonu mięśniowego.
 3. Nauka i poprawa techniki chodu.
 4. Korekcja pozycji ciała.
 5. Pozytywny wpływ na układ westykularny.
 6. Wspomaganie słabych mięśni.
 7. Stymulacja sensomotoryczna.
 8. Redukcja odruchów patologicznych.
 9. Dynamiczna korekcja nerwowo-mięśniowa.
 10. Zwiększenie siły i wytrzymałości mięśniowej.
 11. Poprawa balansu i koordynacji ruchowej.
 12. Zwiększenie uwapnienia kości.
 13. Rozwój umiejętności ruchowej umożliwiających funkcjonalną niezależność.
 14. Zmniejszenie ryzyka podwichnięć w stawach biodrowych.
 15. Polepszenie propriocepcji.
 16. Stymulacja mózgu oraz usprawnienia pracy Centralnego Układu Nerwowego.
 17. Poprawa płynności mówienia i wymowy.
 18. Obciążenia ciała siłami podobnymi do sił grawitacji.
 19. Zmniejszenie niekontrolowanych ruchów w atetozach i ataksjach.
 20. Wpływ na rozwój zarówno ruchów globalnych, jak i precyzyjnych.


Translate »